Ajankohtaista

Olemme nyt osa Coronariaa

Järvi-Pohjanmaan TerapiaPolun liiketoiminta siirtyi 1.5.2019 Coronaria Contextia Oy:lle. 

”Olimme pohtineet tulevaisuuttamme ja yrityksemme jatkosuunnitelmia paljonkin. Sen tiedostimme, että pitäisi kehittää ja alkaa luoda moniammatillista tiimiä. Kiireisen arjen keskelle saimme yhteydenoton Coronariasta ja meistä oltiin kiinnostuneita. Tätä mahdollisuutta pohdittuamme tulimme siihen tulokseen, että Coronaria täyttää kaikki meidän tulevaisuuden suunnitelmamme. Coronarian kanssa tehtävän yhteistyön kautta saamme toimintaamme laajennettua, moniammatillisen tiimin ja turvaamme paremmin sekä yrityksen että työntekijöidemme tulevaisuuden. Meille tärkeää oli myös Coronarian sataprosenttinen suomalaisuus ja se, että olimme kuulleet Coronariasta pelkkää hyvää”, yrittäjä Anne Mariapori kertoo ja jatkaa:

”Olemme ensimmäinen yritys Etelä-Pohjanmaalla, jonne Coronarian kuntoutuspalvelut nyt jalkautuu. Tämä on meille etuoikeus ja suuri kunnia. Asiakkaillemme haluan sanoa, että jatketaan samaan malliin. Tutut tilamme ja ammattitaitoiset toimintaterapeuttimme jatkavat työtä kanssanne. Saatte jatkossa moniammatillisen tiimin tuen ja näkemyksen tilanteestanne, mikä on sinun ja perheesi parhaaksi. Jatkossakin Coronaria Terapiapolku on sinua ja perhettäsi varten.”

Lue lisää Coronariasta http://www.coronaria.fi/

TerapiaPolulla alkaa syksyn mittaan erilaisia terapiaryhmiä.

Kamu-ryhmä:

Kamu- ryhmässä tavoitteena on sosiaalisten taitojen harjoitteleminen ja kehittäminen. Kamu-ryhmä on tarkoitettu lapsille, joilla on vaikeuksia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja tunteiden ilmaisemisessa. Ryhmä on tukena myös toiminnan ohjauksen pulmiin ja suunnittelu – ja ongelmaratkaisutaitojen haasteisiin.

Pompsis- motoriikkaryhmä:
Motorisen oppimisen vaikeuksilla tarkoitetaan vaikeutta oppia motorisia taitoja. Motorisilta taidoiltaan heikoilla lapsilla on hankaluuksia niin liikuntataitojen oppimisessa kuin erilaisissa motoriikkaa vaativissa arjen toiminnoissa. Motoriikan ongelmat voivat ilmetä karkea- tai hienomotorisissa taidoissa tai sitten molemmissa yhdessä. Motoriikan haasteilla on merkitystä myös oppimiseen.

Nuoren keskusteluryhmä:
Ryhmä on tarkoitettu 14-18v nuorille, joilla ilmenee mm. masennusta, paniikkioireita. Ryhmän tavoitteena on toimia myös vertaistukea antavana.

Nepsylasten vanhempien vertaistukiryhmät Alajärvi, Seinäjoki ja Kaustinen:
Ryhmässä käydään läpi arjen asioita, jaetaan kokemuksia ja voimaannutaan toisistamme.
Vertaistukiryhmä on maksuton perheille. Lastenhoito.

Lisätietoa ryhmistä saa Annelta 040-417 0054.
Ryhmiin voi tulla maksusitoumuksella tai itse maksavana. Ryhmät alkavat heti kun saadaan ryhmä täyteen. Ryhmiin otetaan 5-6 lasta. Ryhmät kokoontuu n. 10 kertaa. Räätälöimme myös muita ryhmiä tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä!