Perhe- ja psykoterapia

Perheterapia

Perheterapia on ammatillinen ja tietoinen pyrkimys ja menetelmä tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa ja yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä haasteita ja niiden aiheuttamia pulmia.

Perheterpia on tukemassa kun huomataan, että perheen omat resurssit ja voimavarat käsitellä perhekriisejä ovat vähissä tai eivätole riittäviä.

Perheterapeutti on auttamassa perhettä löytämään omat voimavarat ja suuntaamaan katseen eteenpäin. Yhdessä voidaan löytää uudet toimintamallit, keinot ja menetelmät ongelmien ratkaisemiseksi.

Perheterapian vaikuttavana tekijänä ovat perheen sisäisen vuorovaikutusjärjestelmän muuttuminen psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia edistäväksi.

Psykoterapia

Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista toimintaa, jolla hoidetaan psyykkisiä vaikeuksia erilaisin menetelmin.

Ratkaisukeskeisellä psykoterapialla tarkoitetaan luottamuksellista, tasavertaista yhteistyösuhdetta asiakkaan ja psykoterapeutin välillä, jossa etsitään elämän haastaviin tilanteisiin ratkaisuja. Terapiassa muodostetaan mielikuva siitä, miten asiat ovat kuin ne ovat hyvin. Terapiassa suuunnitellaan asiakkaan kanssa uusia askeleita eteenpäin kohti tavoitteita. Asiakkaan omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys.

KELA pätevyys