TerapiaPolulla alkaa syksyn mittaan erilaisia terapiaryhmiä.

Kamu-ryhmä:

Kamu- ryhmässä tavoitteena on sosiaalisten taitojen harjoitteleminen ja kehittäminen. Kamu-ryhmä on tarkoitettu lapsille, joilla on vaikeuksia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja tunteiden ilmaisemisessa. Ryhmä on tukena myös toiminnan ohjauksen pulmiin ja suunnittelu – ja ongelmaratkaisutaitojen haasteisiin.

Pompsis- motoriikkaryhmä:
Motorisen oppimisen vaikeuksilla tarkoitetaan vaikeutta oppia motorisia taitoja. Motorisilta taidoiltaan heikoilla lapsilla on hankaluuksia niin liikuntataitojen oppimisessa kuin erilaisissa motoriikkaa vaativissa arjen toiminnoissa. Motoriikan ongelmat voivat ilmetä karkea- tai hienomotorisissa taidoissa tai sitten molemmissa yhdessä. Motoriikan haasteilla on merkitystä myös oppimiseen.

Nuoren keskusteluryhmä:
Ryhmä on tarkoitettu 14-18v nuorille, joilla ilmenee mm. masennusta, paniikkioireita. Ryhmän tavoitteena on toimia myös vertaistukea antavana.

Nepsylasten vanhempien vertaistukiryhmät Alajärvi, Seinäjoki ja Kaustinen:
Ryhmässä käydään läpi arjen asioita, jaetaan kokemuksia ja voimaannutaan toisistamme.
Vertaistukiryhmä on maksuton perheille. Lastenhoito.

Lisätietoa ryhmistä saa Annelta 040-417 0054.
Ryhmiin voi tulla maksusitoumuksella tai itse maksavana. Ryhmät alkavat heti kun saadaan ryhmä täyteen. Ryhmiin otetaan 5-6 lasta. Ryhmät kokoontuu n. 10 kertaa. Räätälöimme myös muita ryhmiä tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä!