Palvelut

Arviointipolku – toimintaterapia tarpeen kartoittaminen. Käytössä luotettavat standardoidut testit.

Taitopolku – toimintaterapiajakso lapsille, nuorille ja aikuisille. Taitopolulle ohjautuvat asiakkaat, joilla haasteita mm. motorisissa ja kognitiivisissa taidoissa, sekä hahmottamisessa.

Perhepolku – toimintaterapiajakso lapsille, joilla haasteena neuropsykiatrinen oireilu. Oireilu voi näkyä mm. ylivilkkautena, toiminnanohjauksen pulmina, levottomuutena tai lapsen on vaikea toimia ryhmässä. Lapsen vanhemmat ja sisarukset ovat terapiaprosessissa mukana. Vanhemmille on jakson aikana omat ohjauskäynnit.

Ryhmäpolku

  • Lasten terapiaryhmät
  • Muut ryhmäterapiat

Psykoterapia painotteinen toimintaterapia

  • Toimintaterapia avaa mahdollisuuden käsitellä asioita toiminnallisin menetelmin avaten
    reittejä tunnemaailmaan. Psykoterapia painotteinen toimintaterapia käyttää nämä mahdollisuudet hyödyksi ja asioita pystytään käsittelemään
    syvemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Psykoterapia painotteistatoimintaterapiaa voi antaa ainoastaan toimintaterapeutti, jolla on myös
    psykoterapeutin pätevyys.