Palvelut

Arviointipolku – toimintaterapia tarpeen kartoittaminen. Käytössä luotettavat standardoidut testit.

Taitopolku – toimintaterapiajakso lapsille, nuorille ja aikuisille. Taitopolulle ohjautuvat asiakkaat, joilla haasteita mm. motorisissa ja kognitiivisissa taidoissa, sekä hahmottamisessa.

Perhepolku – toimintaterapiajakso lapsille, joilla haasteena neuropsykiatrinen oireilu. Oireilu voi näkyä mm. ylivilkkautena, toiminnanohjauksen pulmina, levottomuutena tai lapsen on vaikea toimia ryhmässä. Lapsen vanhemmat ja sisarukset ovat terapiaprosessissa mukana. Vanhemmille on jakson aikana omat ohjauskäynnit.

Ryhmäpolku

 • Lasten terapiaryhmät
 • Muut ryhmäterapiat

Psykoterapia painotteinen toimintaterapia

 • Toimintaterapia avaa mahdollisuuden käsitellä asioita toiminnallisin menetelmin avaten
  reittejä tunnemaailmaan. Psykoterapia painotteinen toimintaterapia käyttää nämä mahdollisuudet hyödyksi ja asioita pystytään käsittelemään
  syvemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Psykoterapia painotteistatoimintaterapiaa voi antaa ainoastaan toimintaterapeutti, jolla on myös
  psykoterapeutin pätevyys.

Vanhempien neuvonta ja ohjaus

 • Vanhempien ryhmät – vertaistuki
 • Vanhemmuuden tukeminen – eväitä arkeen
 • Vanhempien ohjauskäynnit, lapsen tai nuoren käydessä toimintaterapiaa. Vanhempien kysymykset voivat liittyä lapsen hoitoon tai liittyä vanhempana olemiseen

Neuropsykiatriset asiantuntijapalvelut

 • Konsultointi
  (case- ja ryhmäkonsultointi). Kohderyhmänä mm. koulujen-, päiväkotien ja lastensuojeluyksiköiden henkilökunta, perheet
 • Koulutus (luennot, työpajat)

Aatu – Ammatillinen tukihenkilötoiminta 

 • Ammatillinen tukihenkilötoiminta suunnitellaan aina yksilöllisesti, asiakkaan ja
  hänen perheensä kanssa yhdessä. Toiminnan keskipisteenä on lapsi tai nuori, mutta työskentely tapahtuu perheen toiveet ja tarpeet huomioon
  ottaen. Tukihenkilö toimii lapsen kanssa arjessa yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti.
 • Ammatillisen tukihenkilön tavoite on turvata lapsen terveyttä ja kehitystä, sekä
  mahdollistaa lapsen osallistumisen erilaisiin harrastuksiin ja sosiaaliseen toimintaan.
  Työ perustuu lapsen ja työntekijän väliseen luottamukselliseen
  vuorovaikutussuhteeseen, joka muodostuu säännöllisten tapaamisten kautta.
 • Ammatillinen tukihenkilötoiminta soveltuu 7 -21 vuotiaille asiakkaille.

Ratkaisukeskeinen perheterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeinen työnohjaus

 • Yksilötyönohjaus
 • Ryhmätyönohjaus

Kodin muutostyötarpeen arviointi
Työskentelyssä käytetään Housing Enabler – arviointimenetelmää.

Solmuja parisuhteessa -parineuvonta
Solmuja parisuhteessa -neuvonnassa käsitellään suhteenne solmukohtaa.
Koulutettu parineuvoja ohjaa pariskuntaa keskeisten aiheiden äärelle.

Solmu-neuvonnassa on 8-10 tapaamiskertaa. Solmu-neuvonnan hinta on 800€ (100€ 1 1/2-2h). Maksun voi suorittaa useammassa erässä. Kysy lisää TerapiaPolulta!